دست نوشته ها: مصاحبه کوتاه و بحث برانگیز امید جمشید با پارسا سربی در مورد فعالیتهای اخیر آقای رضا پهلوی

مصاحبه کوتاه و بحث برانگیز امید جمشید با پارسا سربی در مورد فعالیتهای اخیر آقای رضا پهلوی

0 دیدگاه ::

پست کردن نظر