دست نوشته ها: مصاحبه امید جمشیدی با پارسا سربی در مورد فعالیتهای رضا پهلوی

مصاحبه امید جمشیدی با پارسا سربی در مورد فعالیتهای رضا پهلوی

مصاحبه امید جمشیدی با پارسا سربی در مورد فعالیتهای رضا پهلوی در تاریخ بیست و سه دی ماه 1390 خورشیدی.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر