دست نوشته ها: پیام صوتی امید جمشیدی به محمد نوریزاد

پیام صوتی امید جمشیدی به محمد نوریزاد

2 دیدگاه ::

aresh گفت...

آقای جمشیدی بجای مبارزه بارژیم جانی آخوندها فقط آمده اند که با احزاب وشخصیّت های 
مبارزسیاسی که درحال تشکّل واتحّاد ملیّ هستند ٬ مبارزه کنند.
گویا ایشان فقط ازآخورآخوندها نشخوار میکنند٬ ولی چه بیهوده!!!
ازطرف یک دانشجوی اخراجی ازجنبش سبز...

Unknown گفت...

بي جرم و گنه اميد بخشايش نيست (ش ع انقلاب فرهنگی)
http://www.facebook.com/photo.php?v=116591125143672

پست کردن نظر