دست نوشته ها: مصاحبه حضوری امید جمشیدی در تلوزیون آپادانا

مصاحبه حضوری امید جمشیدی در تلوزیون آپادانا

راستش از وقتی که اولین نوار  صوتی خودم را در اینترنت قرار دادم خیلی از دوستان این شکایت را داشتند که چرا این پیامها به صورت ویدیوئی فرستاده نمی شود و همیشه به صورت صوتی است. برای همین نوار یکی از مصاحبه های قدیمی را که مربوط می شود به چند سال قبل در تلوزیون آپادانا آماده کردم و در اینجا برای آن دوستانی قرار می دهم که می گفتند چرا خودت را نشان نمی دهی.

البته این ویدیو  فقط  15 دقیقه اول از مصاحبه دو ساعت من است و اگر زمان داشته باشم باز هم همان حرفها را خواهم زد.

اما شوربختانه در حال حاضر در شرایطی نیستم که نوار ویدیوئی بدهم بیرون که امیدوارم سادگی همین نوارهای صوتی را به سادگی دلهای بی ریای خودتان ببخشید.

0 دیدگاه ::

پست کردن نظر