دست نوشته ها: اسلام و توهین به شعور انسانی

اسلام و توهین به شعور انسانی

راستش این عکس را یکی از دوستانم برایم فرستاد و دلم نیامد که اینجا نگذارم و ازش ساده بگذرم.

باز هم بگوئید به اسلام توهین نکنید.

این مسلمانها دارند به شعور ما توهین می کنند و کسی هم نیست بگوید توهین نکنید.

ببینید سر این جوان بیچاره برای روزه خواری چی آوردند.


1 دیدگاه ::

ناشناس گفت...

سلام
شما اسلام رو نشناختید که اسلام ستیزی میکنی
اسلام این نیست
اگر درست باشد این عکس کار وهابی ها و تکفیری ها و تعصبی ها است
خدا به شما و تمام دوستان اسلام ستیز و البته اسلام گریزتون دانش وعقل بده
الهی امین...

پست کردن نظر