دست نوشته ها: پیامی متفاوت ازامید جمشیدی برای زلزله زدگان آذربایجان

پیامی متفاوت ازامید جمشیدی برای زلزله زدگان آذربایجان

0 دیدگاه ::

پست کردن نظر