دست نوشته ها: پاسخ امید جمشیدی به فراخوان رضا پهلوی برای همبستگی

پاسخ امید جمشیدی به فراخوان رضا پهلوی برای همبستگی

1 دیدگاه ::

Unknown گفت...

آقای جمشیدی ، دوست ناطق و سخنور

این یک فراخوان است ، یعنی از من و شما و همه به امر همبستگی

دعوت به عمل آورده و به این کار فرا میخوانند ،و به این صورت نیست که

برای نشان دادن قبول این فراخوان با آقای رضا پهلوی مستقیما حرف بزنید و

به یک کافه تریا بروید و در هنگام بستنی خوردن ،عکس بیاندازید تا دیگران

بفهمند و باور کنند که شما به این فراخوان جواب مثبت داده اید .//

و در مورد ارائه طرح آشتی ملی قبلا توسط شما باید خدمتتان بگویم که :

اولین طرح آشتی ملی را آدم پس از اولین دعوا و کتککاری هابیل و قابل داد.//

حالا دوست عزیز این همه آسمان ریسمان بافتی و صغری کبری چیدی که چی بگی ؟

من که فقط فهمیدم ،شما سرخورده شدید و منفی گرا شدید و بر طبل من زنده ام

چون با همه چیز مخالفم ،میکوبی ،برادر من تند حرف نزن که زیاد حرف بزنی

کم حرف بزنو درست حرف بزن و بگو که راهکارت غیر از مخالفت و تیکه

انداختن و ما قبلا گفتن ، حالا چی هست و چی میگی ؟

تندرست و خردمند و روشنبین باشید

ارسال یک نظر