دست نوشته ها: شخصیت شناسی هاشمی رفسنجانی و انتخابات در ایران

شخصیت شناسی هاشمی رفسنجانی و انتخابات در ایران

1 دیدگاه ::

آرسین گفت...

حالا رفسنجانی رییس جمهور نشه چه حسنی داره؟ چی گیر ملت میاد؟

ارسال یک نظر